Контакти

Свържете се с нас и ние ще превърнем вашата търговска дейност в един сигурен и отлично контролиран бизнес.

Контакти:

фирма „Превантивни системи за сигурност“ ООД

Адрес: гр. София, ул. Източна тангента No: 102, ет. 4, офис ПСС ООД

тел.: 0888 636 274; 0884 517 558

Еmail: prevent.security.systems@gmail.com