Предимства на системите за охрана на стоки

Използването на системи за охрана на стоки позволява на всеки търговец да изложи спокойно своите стоки на места, където могат да се видят, а не да ги поставя зад щандове и да ги крие зад витрини.

Световният експерт в областта на сигурността на търговски площи – Robert L. DiLonardo твърди, че системите за охрана на стоки, които постоянно се усъвършенстват, водят не само до намаляване на кражбите, но и също до увеличаване на продажбите и намаляване разходите за труд.

Системите за охрана на стоки са от голямо значение за намаляването на кражбите, но въпреки това тези системи немогат да работят без човешка намеса; Именно заради това е важно всяка система за охрана на стоки да бъде наблюдавана от хора, способни да отреагират бързо при активиране на алармата в определен търговски обект.


Move your mouse over me